IDEA PROGRAMU “GRAMY W RĘCZNĄ”

 

INTEGRACJA RODZINNA I SPOŁECZNA – zagospodarowanie czasu wolnego uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli W-F;

POŻĄDANE NAWYKI ŻYWIENIOWE – kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych;

AKTYWNOŚĆ – zwiększenie liczby dzieci aktywnie spędzających czas wolny;

SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA – rozwój sportowy dzieci;

PROMOCJA DYSCYPLINY – zwiększenie zainteresowania sportem ze szczególnym uwzględnieniem piłki ręcznej; wyłonienie grupy dzieci szczególnie uzdolnionych („zRęczny Reprezentant Polski w piłce ręcznej”).

 

NASZE DZIAŁANIA

1.

Prowadzenie zajęć sportowych – w każdej szkole finansujemy prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami piłki ręcznej (2h tygodniowo) W zajęciach mogą uczestniczyć nie tylko dzieci uczęszczające do wybranej szkoły – zajęcia są prowadzone w danej szkole ale nie tylko dla jej uczniów.

2.

Imprezy sportowe – w każdym województwie planujemy zorganizować turniej/festyn, mający na celu dobrą zabawę, integrację środowiska oraz promocję aktywnego spędzania czasu wolnego (w zawodach ważny jest udział). W imprezie planowo uczestniczyć będą wszystkie szkoły z danego województwa (objęte programem– jednocześnie na festyn będziemy zapraszać dzieci ze szkół nie objętych programem.

3.

Sprzęt sportowy – każda szkoła uczestnicząca w programie otrzymuje: 2 bramki składane Quickplay o wymiarach 1.80×1.20 ; 10 piłek (różne rodzaje: do piłki ręcznej, ulicznej piłki ręcznej, piankowe) oraz 20 koszulek (w przypadku większych grup zapewnimy dodatkowe koszulki).

4.

Materiały dydaktyczne – każdy nauczyciel biorący udział w programie otrzyma książkę dotyczącą nauczania piłki ręcznej w szkole podstawowej

5.

Szkolenia – we wrześniu w Lublinie, Rzeszowie i Kielcach zostaną przeprowadzone szkolenia „Handball at School” – zajęcia zostaną zorganizowane we współpracy z IHF a prowadził je będzie lektor ze ścisłej czołówki światowej (w poprzednich latach był to Klaus Feldmann oraz Milan Petronijevic) – udział w szkoleniach jest bezpłatny a każdy uczestnik otrzyma komplet materiałów szkoleniowych IHF.

 

Pin It on Pinterest

Share This

Podziel się!

Podziel się tą wiadomością ze swoimi znajomymi!