Nasze działania

1.

Prowadzenie zajęć sportowych – w każdej szkole finansujemy prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami piłki ręcznej. W zajęciach mogą uczestniczyć nie tylko dzieci uczęszczające do wybranej szkoły, ale również dzieci spoza szkoły. Prowadzenie zajęć 2 x w tygodniu po 60 min każde. 

2.

Imprezy sportowe – w każdym województwie planujemy zorganizować turniej, mający na celu dobrą zabawę, integrację środowiska oraz promocję aktywnego spędzania czasu wolnego (w zawodach ważny jest udział). W imprezie planowo uczestniczyć będą wszystkie szkoły z danego województwa objęte programem.

3.

Sprzęt sportowy – każda szkoła uczestnicząca w programie otrzyma: piłki (dwa rodzaje: pompowane i piankowe) oraz 20 koszulek (w przypadku większych grup zapewnimy dodatkowe koszulki). Pozostały sprzęt w zależności od posiadanych środków.

4.

Materiały dydaktyczne – każdy nauczyciel biorący udział w programie otrzyma materiały dotyczącą nauczania piłki ręcznej w szkole podstawowej – Program szkolenia dla klas I-III „Bawię się Piłką Ręczną”.

 

Pin It on Pinterest

Share This