Idea

  • INTEGRACJA RODZINNA I SPOŁECZNA – zagospodarowanie czasu wolnego uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli W-F;
  • POŻĄDANE NAWYKI ŻYWIENIOWE – kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych;
  • AKTYWNOŚĆ – zwiększenie liczby dzieci aktywnie spędzających czas wolny;
  • SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA – rozwój sportowy dzieci;
  • PROMOCJA DYSCYPLINY – zwiększenie zainteresowania sportem ze szczególnym uwzględnieniem piłki ręcznej; wyłonienie grupy dzieci szczególnie uzdolnionych („zRęczny Reprezentant Polski w piłce ręcznej”).

Założenia

  • 32 turnieje po 2 (dziewczynki i chłopcy)  w każdym województwie;
  • 160 szkół w programie;
  • 1.000 szt. materiałów promocyjno-szkoleniowych dla szkół;
  • 3.500 uczestników dzieci z klas I-IV.
 

Pin It on Pinterest

Share This