Idea

  • INTEGRACJA RODZINNA I SPOŁECZNA – zagospodarowanie czasu wolnego uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli W-F, stworzenie warunków sprzyjających przeciwdziałaniu agresji i patologii wśród dzieci;
  • POŻĄDANE NAWYKI ŻYWIENIOWE – kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych;
  • AKTYWNOŚĆ – zwiększenie liczby dzieci aktywnie spędzających czas wolny;
  • SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA – rozwój sportowy dzieci;
  • PROMOCJA DYSCYPLINY – zwiększenie zainteresowania sportem ze szczególnym uwzględnieniem piłki ręcznej; wyłonienie grupy dzieci szczególnie uzdolnionych.
  • RÓWNE SZANSE – wyrównywanie szans dzieci w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej;
  • OKRĘGOWE ZWIĄZKI PIŁKI RĘCZNEJ – stworzenie warunków do optymalnego wykorzystania potencjału organizacyjnego Okręgowych Związków Piłki Ręcznej.

  Założenia

  • turnieje – dla dzieci uczestniczących w projekcie w każdym województwie;
  • zajęcia dla około 260 szkół z całej Polski;
  • 5.500 uczestników dzieci z klas I-III;
  • Sprzęt sportowy dla wszystkich grup uczestniczących w programie.

   

  Pin It on Pinterest

  Share This