„Gramy w Ręczną – Turniej Mini Piłki Ręcznej” stanowi turniejowe dopełnienie tradycyjnego projektu szkoleniowo-promocyjnego „Gramy w Ręczną”.

W ramach projektu zorganizowanych zostanie 16 jednodniowych turniejów mini piłki ręcznej dla dzieci klas 1-3 szkoły podstawowej – po jednym turnieju w każdym z województw.

Celem projektu jest popularyzacja i upowszechnianie dyscypliny wśród nauczycieli wychowania fizycznego oraz uczniów z najmłodszych klas szkół podstawowych.

Chcesz zorganizować turniej w twojej miejscowości? Warunki organizacji turnieju:

 1. Wypełnienie do 8.06.2021 formularza zgłoszeniowego – LINK
 2. Zapewnienie nieodpłatnego dostępu do hali sportowej w celu zorganizowania zawodów sportowych.
  hala sportowa powinna mieć odpowiednie wymiary i możliwości techniczne, aby podzielić ją na 3 boiska o wymiarach 13 x 20 metrów,
  – na terenie obiektu powinno być wystarczająco dużo szatni lub innych pomieszczeń, w których uczestnicy będą mogli się przebrać na czas zawodów i bezpiecznie pozostawić swoje rzeczy,
  – na terenie obiektu uczestnicy zawodów powinni mieć możliwość spożycia posiłku (stołówka lub inne pomieszczenie, np. sala lekcyjna).
 3. Zapewnienie obsługi sędziowskiej (3 sędziów) oraz opieki medycznej (lekarz lub pielęgniarka lub ratownik medyczny).
 4. Zapewnienie udziału minimum 5 wolontariuszy:
  obsługa stolika sędziowskiego
  wsparcie techniczno-logistyczne
 5. Udostępnienie pomieszczenia technicznego – w celu przechowania sprzętu potrzebnego do zorganizowania turnieju (przechowanie bramek, tablic wyników, znaczników pola, koszulek i innych upominków).
 6. Zapewnienie zaangażowania w projekt Jednostkę Samorządu Terytorialnego (na poziomie wojewódzkim, powiatowym, miejskim lub gminnym):
  – wsparcie rzeczowe – ufundowanie upominków
  i/lub
  – wsparcie finansowe (w celu zakupienia posiłku i/lub upominków dla uczestników turnieju
  i/lub
  – wsparcie w postaci ufundowanie poczęstunku dla uczestników zawodów sportowych (obiad, woda, soki, kanapki)
 7. Deklaracja próby zaangażowania lokalnych sponsorów.
 8. Deklaracja próby pozyskania patrona medialnego na poziomie wojewódzkim, powiatowym, miejskim i gminnym: prasa, radio, lokalny portal internetowy, itp.

Na czas organizacji turnieju Związek Piłki Ręcznej w Polsce udostępni organizatorowi:

 • 6 bramek o wymiarach 240 x 170 cm
 • 6 kompletów znaczników pola w celu wytyczenia pól bramkowych na 3 boiskach do mini piłki ręcznej
 • 3 tablice wyników w celu bieżącej prezentacji wyniku meczu.

Dodatkowo ZPRP przekaże pamiątkowe koszulki, dyplomy oraz drobne upominki dla każdemu uczestnikowi zawodów, a także środki na wynagrodzenie sędziów, obsługi medycznej oraz obsługi technicznej turnieju.

Pin It on Pinterest

Share This

Podziel się!

Podziel się tą wiadomością ze swoimi znajomymi!